Centre for Ecological Research

Institute of Ecology and Botany

"Lendület" Landscape and Conservation Ecology

Tisztelt Látogatóink!


Ezen az oldalon a felmérésben résztvevők és érdeklődők tájékozódhatnak hamarosan a "Biodiverzitás a mezőgazdaság és az urbanizáció szorításában" című Élvonal pályázattal kapcsolatos kutatásunk céljairól, módszereiről és aktuális híreiről. A kutatást az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének "Lendület" Tájökológiai és Természetvédelmi Kutatócsoportja valósítja meg a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Veszprémi Egyetem, a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködésével a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal finanszírozásában 2020 és 2025 között.

Kutatásunk célja


A biodiverzitás-csökkenés egyik fő kiváltója az élőhelyek eltűnésével és degradációjával járó tájhasználat-változás. A városiasodás és a mezőgazdaság intenzívvé válása a legjelentősebb környezet-átalakító folyamatok közé tartozik, mivel a szárazföld felszínének csaknem felét ma már ilyen ökoszisztémák borítják. A városi és agrárökoszisztémák biodiverzitása és a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálata ezért különösen fontos. A Kárpát-medencét felölelő tudományos vizsgálat célja, hogy a településeket körülvevő táj használatának függvényében a legfontosabb élőlénycsoportok sokféleségét (biodiverzitását) és ökoszisztéma-szolgáltatásaikat (pl. beporzás, biológiai védekezés) felmérjük, valamint ezekről a lakosság véleményét felderítsük. Ökológiai vizsgálatainkat 72 hazai és erdélyi településen fogjuk elvégezni 2021 áprilisa és 2023 októbere között.

Városiasodás

Az 1950-es évek óta a városi népesség aránya a falusi lakossághoz képest drasztikusan emelkedik a világban. Magyarországon közel 7 millió ember, a lakosság 70%-a urbánus környezetben él. Az urbanizáció az egyik legintenzívebb tájátalakítási forma, amely megváltoztatja az élettelen és élő környezeti tényezők egész sorát. A városiasodás együtt jár a burkolt felületek arányának megnövekedésével, a vízháztartás és hőmérséklet megváltozásával (pl. több csapadékkal, városi hőszigetek kialakulásával), a légszennyezés és az emberi zavarás növekedésével, a természetes élőhelyek feldarabolódásával, megszűnésével és ezek következményeként a biodiverzitás drasztikus csökkenésével.


Intenzív mezőgazdaság

A több évezredes múltra visszatekintő hagyományos agrárgazdálkodást az 1950-es évektől kezdve egyre inkább felváltotta a gépesített, műtrágya- és növényvédőszereket alkalmazó intenzív mezőgazdaság. Ez a gazdálkodási forma a termelés maximalizációjára törekszik, azonban ennek „melléktermékei” nagyon jelentős nyomást gyakorolnak a környezetünkre. E gyakorlat eszközeinek (pl. nagygépeknek, vegyszereknek) az előállításától kezdve a környezetszennyezésen át a tájak a vadon élő fajok többsége számára lakhatatlan ún. antropogén sivataggá alakításáig számos módon csökkenti a biodiverzitást.


Ökoszisztéma-szolgáltatás

Ökoszisztéma-szolgáltatások alatt azokat az anyagi és nem anyagi javakat és szolgáltatásokat értjük, amelyek az ökoszisztémák működése során keletkeznek, és hozzájárulnak az emberi jóllét fenntartásához és növeléséhez. Háromféle típusukat különböztetjük meg: az anyagi javakkal szolgáló ellátó (pl. ivóvíz, élelmiszer), az ökológiai folyamatok működését biztosító szabályozó/fenntartó (pl. tápanyagkörforgás, klímaszabályozás), valamint a lelki jólléthez hozzájáruló kulturális szolgáltatásokat.Várható eredmények


A települési zöldfelületek megfelelő kezelés és környezeti feltételek mellett támogathatják a biodiverzitást, menedéket és táplálékforrásokat biztosítva számos ritka és védett növény- és állatfajnak. Kutatásaink adatokat szolgáltatnak a településük biodiverzitásáról, a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokról, valamint ezek társadalmi és gazdasági összefüggéseiről. Eredményeink hozzájárulhatnak a helyi zöldinfrastruktúra felméréséhez és fejlesztéséhez és olyan jó gyakorlatok kidolgozásához, amelyek fenntartják vagy növelik a különböző élőlénycsoportok diverzitását és ökoszisztéma-szolgáltatásait A fenntartható fejlődéshez emellett olyan természetvédelmi stratégiára van szükség, amely a táj teljes egészét figyelembe veszi. Kutatásunk e stratégia megtervezéséhez is hozzájárul.

Kutatási módszerek

Kutatásunk során az urbanizáció különböző élőlényekre, például ízeltlábúakra, madarakra és növényekre gyakorolt hatásait fogjuk megvizsgálni. Felmérjük a nagyvárosok körüli falvak, valamint a városokban levő zöldterületek ökológiai jellemzőit. Emellett virágsávok telepítését tervezzük Budapesten, hogy megfigyelhessük azok hatását a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra erősen urbanizált környezetben. Különböző ökológiai mintavételezési módszerekkel és kísérletekkel, pl. növény-, ízeltlábú- és madárfelvételezéssel, valamint fészekcsapda és ültetett virágsávok tanulmányozásával lehetőségünk lesz felbecsülni a városi ökoszisztémák állapotát. Kutatásunk másik fontos eleme a társadalmi környezet vizsgálata, amely nagymértékben meghatározza a természetes környezet milyenségét is. A vizsgált települések lakosaival készített interjúk felfedhetik az ember és a természet kapcsolatát. Ökológiai és szociológiai megközelítés segítségével megtudhatjuk, hogyan hat az ember által dominált táj a természetes környezetre, valamint városi környezetre vonatkozó természetvédelmi javaslatokat is megfogalmazhatunk.

Hírek, aktualitások


2021.10.13. Végre, személyesen is tudtunk találkozni az Élvonal pályázat kick-off meetingjén Győrben, ahol a átbeszéltük és bemutattuk a mérési és gyűjtési módszereket az együttműködő partnereinknek Debrecenből, Kolozsvárról (Cluj), Pécsről és Veszprémből.

2021.03.31. Munkatársaink március végén kihelyezték a beporzó csapdákat Tatabánya mellett négy településen (Szárliget, Kömlőd, Újbarok és Tardos). A csapdákat az áramszolgáltató engedélyével és felügyeletével villanyoszlopokra helyezték ki, és várhatóan szeptemberben fogjuk összegyűjteni. A csapdák veszélytelenek, bennük csak magános rovarok telepednek meg. A kutatás sikere érdekében kérjük, hagyják a csapdákat érintetlenül.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kapcsolat


2163 Vácrátót Alkotmány út 2-4.

elvonal@ecolres.hu

@MTA_LACE